logo-isas-vector

Login

Zisková výroba OSB desek z recyklátů

kon-1
Získání podílu ve firmě působící v Dominikánské republice, která tam zpracovává odpad. Aktuálně z něj vyrábí recykláty, z nichž bude po nákupu strojů produkovat především OSB desky.

47,5 % p.a.

Potenciální
zhodnocení

Rating A

Odhadovaná
rizikovost

2.500.000 EUR

Potřebná
investice

Proč recyklační projekt podpořit?

Odpadové hospodářství je v Dominikánské republice na vzestupu a má obrovský potenciál. Navíc autorům projektu se zde již podařilo úspěšně zafinancovat linku na zpracování odpadu, a tak mají zajištěnou vlastní vstupní surovinu pro výrobu OSB desek v podobě recyklátu.

V této etapě projektu je tak možné podílet se na další části zamýšleného procesu, a to na ziskové výrobě OSB desek.

Autorům se již povedlo podepsat smlouvu o spolupráci s Dominikánskou republikou pro 2. největší město země Puerto Plata. Předpoklad trvání tohoto kontraktu je 20 let.

Investice zde tedy jdou do české firmy, a celý projekt je navíc podpořen starostou města a místními organizacemi.

Cíle tohoto recyklačního projektu

Investice zde půjde do perspektivní české firmy Olivas de Oro Puerto Plata zabývající se recyklací odpadů. Aktuálně má již veškeré potřebné licence k recyklaci všech typů odpadů a kromě toho licenci taktéž na export a import.

V tomto případě se tedy jedná se o investici do nákupu zpracovatelských linek. Pro investory ISAS jsme v tomto případě zařídili možnost získat ve zmíněné společnosti minimálně 10% obchodní podíl za celou naši skupinu.

Proces výroby OSB z recyklátů

Na jednu desku středního formátu je potřeba zhruba 18 kg odpadu. Linka za rok vyprodukuje tolik OSB desek, že by stačily na postavení kolem 500 domů. Aby byl odpad pro linku využitelný, musí obsahovat celulózu, která je složkou např. v papírovém odpadu, a k tomu měkké plasty. Následně tam mohou být i zbytky různých tkanin, dřeva, případně zbytky kovů. Výroba desek krok po kroku:
1
Proces zpracování začíná navezením vytříděného materiálu do továrny a pokračuje jeho drcením, dotříděním a umístěním do rozvrstvovače.
2
Dále pak materiál vstupuje do horkých lisů (teploty se pohybují kolem 200 stupňů Celsia) a následně do lisu studeného, který jej doformátuje.
3

Nakonec se materiál změří a pily jej ořežou. Finálním produktem je pevná odolná deska, která se nejčastěji používá pro stavbu střech.

Vlastnosti a přednosti desek z recyklátů

  • Pevnost a odolnost – minimální nasákavost vody a značná mechanická odolnost, včetně požární
  • Dostupná cenovka – cena OSB desek z recyklátů se podobá těm běžným, někdy je dokonce nižší 
  • Mnohost uplatnění – na střechy, vnější i vnitřní pláště budov, bednění, izolační sendviče, regály aj
  • Znovu recyklovatelné – kromě ostatních vlastností je lze navíc opakovaně recyklovat, a též použít
  • Podpora udržitelnosti – celkově firma plánuje dostat z ulic a využít až 8 000 tun odpadu každý rok

Financování a realizace v čase

Firma již úspěšně zafinancovala stroje na výrobu recyklátů. V této etapě očekává následující fáze:
1

Získání potřebných financí na nákup linek na výrobu OSB desek z recyklátu

2

Zaběhnutí výroby desek a jejich prodeje, zároveň rozjetí obchodních vztahů

3

Návratnost investice cca do 3 let, výnosnost kolem 47,5 % p.a. z vložené částky

Fotogalerie

Další podrobnosti jsou dostupné jen akcionářům ISAS.

Máte zájem se k nám přidat? Sjednejte si schůzku »

Další plánované projekty

Záměr: Investice do obnovení tradiční značky Herrmann Low, která se bude věnovat ziskové výrobě ovocných koncentrátů, zavařenin, zpracování zeleniny a...
Projekt ve fázi prototypování na výrobu energie z odpadního vodíku, který běžně vzniká v průmyslu, ale nedá se používat dále. To...