logo-isas-vector

Login

Produkce potravinových koncentrátů

koncentraty
Záměr: Investice do obnovení tradiční značky Herrmann Low, která se bude věnovat ziskové výrobě ovocných koncentrátů, zavařenin, zpracování zeleniny a další přidružené výrobě.

8,5 % p.a.

Garantované
zhodnocení

Rating B

Odhadovaná
rizikovost

25.000.000 Kč

Potřebná
investice

Proč koncentrátový projekt podpořit?

V současnosti stále stoupá zájem o zdravý životní styl a po výrobcích, které jsou výsledkem ekologicky šetrných technologií a zdravé výživy. Výroba (nejen) koncentrátů je tak jednou z cest, jimiž lze vyjít zákazníkům vstříc.

Na trhu v dnešní době pravá podoba na maloobchodní bázi není moc obvyklá,
a přesto skýtá mnoho možností použití v běžném životě člověka a jeho každodenního žití. Nelze pominout i úsporu a váhu oproti zředěným verzím.

Rozložení investice a garantované výnosy

Investovaná částka pro 1. fázi celkově činí cca 25 milionů Kč. Ty budou využity na následující položky:

1/ Nákup či pronájem pozemku

+ Výstavba haly či koupě montované

2/ Nákup potřebných technologií a strojů

+ Skladovací nádrže a chladící zařízení

3/ Plnicí a balicí
technologie

+ Manipulační technika a vozidla

4/ Prvotní náklady
na zaměstnance

+ Související administrativa

Záměrem firmy je získání investorů na bázi zhodnocení (tedy nikoli prodejem akcií). U investice je garantováno zhodnocení
8,5 % ročně
. Návratnost vložených prostředků je plánována na 3 roky. V případě zafinancování bude investice zajištěna pozemkem a vybavením haly (případně i halou).

Cíle projektu koncentrátů

Cílem je obnovení tradiční značky a produktů Herrmann Low v Evropě, jež
se bude věnovat výrobě koncentrátů, zavařenin, zpracování zeleniny a další přidružené výrobě.

Mateřská firma Kreutzwerk vlastní potřebné receptury, technologické postupy, licence, různé ochranné známky, průmyslové vzory, a samozřejmě i značku Hermann Low

Vlastnosti a přednosti těchto koncentrátů

  • Projekt zavedené značky – tradice značky Herrmann Low sahá až do poloviny 19. století, její produkty byly mnohokrát oceněny, historické peripetie ji vnesly do rukou firmy Kreutzwerk
  • Využití aktuálních trendů – stále stoupá zájem o zdravý životní styl a po výrobcích, které jsou výsledkem ekologicky šetrných technologií a zdravé výživy, čemuž jde sortiment naproti
  • Velký obchodní potenciál – produkty bez konzervantů a chemie, s použitím ve velko- i maloobchodě, důraz na ekologii (opakovaně použitelné obaly, min. uhlíková stopa atd.)
  • Investice jištěna zápůjčkou – pokud by projekt v některém roce nedosáhl zisku, bude splácet úroky ze zápůjčky ve výši 8,5 % p.a. (zápůjčka garantuje, že kromě úroků firma vrátí i jistinu)
  • Pravidelná výplata výnosů – fixní výnosy ve výši 8,5 % p,a, budou načítány 1× ročně na účet

Koncentráty a proces jejich výroby

Koncentráty se vyrábí z čerstvě vylisovaného ovoce, čímž vzniká šťáva s různým obsahem Brixu (dle druhu), ze které se provede odpaření vody, čímž vzniká silný koncentrát (hustota cca 10–30 %).

Koncentráty jsou husté a mají silnou chuť. Navíc v případě tlakového zbavení vody jsou plné vitamínů. Na výrobu 1 litru ovocného koncentrátu je zpravidla třeba 6–10 kg ovoce (dle druhu).

V praxi se k výrobě používá buď metoda odparu (za tepla; levnější, následně nutná fortifikace vitamíny), nebo metoda tlakem (za studena; dražší, veškeré vitamíny zůstávají v produktu).

Dlouhodobá vize za projektem

V plánu je vytvořit společnost evropského formátu s vizí postupného rozvoje na další světové trhy. Konkrétně tedy bude vyrábět maximálně kvalitní produkty založené na tradičních recepturách značky Herrmann Low

Zároveň firma hodlá reagovat na trendy a poptávku, tedy vyvíjet i nové produkty a receptury. Záměrem je i vytvořit síť dodavatelů surovin, a s nimi rozvíjet vztahy. V praxi to znamená rovněž zachování a podporu sadovnictví.

Další podrobnosti jsou dostupné jen akcionářům ISAS.

Máte zájem se k nám přidat? Sjednejte si schůzku »

Další plánované projekty

Získání podílu ve firmě působící v Dominikánské republice, která tam zpracovává odpad. Aktuálně z něj vyrábí recykláty, z nichž bude...
Projekt ve fázi prototypování na výrobu energie z odpadního vodíku, který běžně vzniká v průmyslu, ale nedá se používat dále. To...